Feilmelding telefonstyrt portåpnersystem i garasjen

Opplever du feil ved bruk av portåpnersystemet i garasjen?

Merk følgende som må være oppfylt før det fungerer:

1. Du må være registrert bruker av telefonstyrt åpning.
2. Bekreftelse e-post fra Lørenparken parkering AS med veiledning.
3. Det kan kun være to nummer registrert pr. p-plass.
4. Sjekk at +47 er lagt til telefon nr. til garasjeport.
5. Skru av «ring igjen ved opptatt på telefon.
6. Telefonstyrt åpning virker ikke om en har skjult nummer eller hemmelig nummer.

Kontakt Lørenparken Parkering AS direkte dersom du ønsker tilgang.

Hvordan fungerer gjesteparkering?

Gjesteparkeringsplasser er på anviste plasser i den ytterste delen av garasjen. Betalingsautomat er plassert i ytterste del av garasjen, og driftes av et privat parkeringsselskap. Merk at plassene for gjesteparkering pr. d.d. ikke er de som er rett ved siden av betalingsautomaten!

Porten vil normalt være låst. Gjester må låses inn av noen med tilgang.

Dersom du skulle være uheldig å få bot, er dette et privat anliggende du må ta direkte med parkeringsselskapet og som styret ikke har noe med.

Hvilken nøkkel bruker jeg til å åpne garasjen?

Selvaag Parkering AS har installert en ytre port til garasjeanlegget i Kanonhallveien.

Porten blir styrt av en nøkkelbryter montert ved innkjøringen til garasjeanlegget, og ved snortrekk ved utkjøringen av garasjeanlegget.

Nøkkel til nøkkelbryteren er den samme som til dørene til sameiets fellesanlegg. Sameiet har rekvisisjonsrett, og håndterer etterbestillinger.

For øvrig har Lørenparken Parkering AS innstallert et mobilt portåpnersystem. Kontakt styret i garasjelaget for å få informasjon om hva som skal til for at du kan åpne garasjeporten med mobiltelefonen.

Leie av garasjeplass?

– Kontakt Selvaag Eiendom eller sett opp oppslag på informasjonstavle

– Garasjen eies ikke av sameiet, men Lørenparken Parkering AS, se egen side: http://www.lorenparken.no/lorenparken-parkering-as