Jeg har mistet varmen i baderomsgulvet og radiatorene

I slike tilfelle er det fint om du tar kontakt med styret, slik at det kan sjekkes om det er noe feil på felles anlegg. Dersom det ikke foreligger feil på felles anlegg, er dette i utgangspunktet  et privat anliggende du selv må ta ansvar for. I noen tilfelle kan det være nødvendig for deg å tilkalle rørlegger.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at temperaturen reguleres av utetemperaturen. Dette innebærer at når utetemperaturen stiger, vil temperaturen på radiatorer og baderomsgulv reguleres etter dette (dvs. at man ikke vil kjenne den intense varmen man tidligere har kjent ved å ta på radiatoren). Det skal likevel være mulig å få god varme i leiligheten til enhver tid.

Det er også lagt ut nyttig informasjon om dette temaet her: http://www.lorenparken.no/teknisk/fjernvarmeradiatorer/

Det ble gjennomført omfattende arbeider på felles anlegg våren 2019 og frem til årsskiftet 2020. Det er gjennomført en fornyet innregulering av anlegget i alle boliger, samt omfattende utbedringer på felles rørstrekk. Arbeidene regnes avsluttet våren 2020.

Du står fritt til å velge rørlegger til å gjøre undersøkelser i din bolig. Sameiet har imidlertid hatt INVA AS til å foreta innreguleringen og utbedringer hos oss, og de har dermed kjennskap til anlegget.

Jeg ønsker å pusse opp leiligheten, hva må jeg tenke på?

Du står fritt til å pusse opp boenheten din. Du må imidlertid forhøre deg med styret, dersom oppussingen innebærer riving av vegger. Dette av hensyn til bygningskonstruksjonen for øvrig.

Dersom du skal bytte blandebatteri, det være seg på bad eller kjøkken, ønsker vi å bli gjort kjent med dette. Vi har opplevd at det oppstår problemer med varmtvanntilførsel i en bolig når en annen bytter blandebatteri. Dette har noe med oppbyggingen av røropplegget å gjøre, og bytte av blandebatteri må derfor gjøres i samråd med rørlegger. Det bør også brukes gode produkter.

Du bør også rette deg etter anvisninger for skruing/boring og lengde på skruer, for å hindre rørbrudd o.l. i bygningskroppen. Informasjon om dette finner du under «ofte stilte spørsmål». Du kan også finne nyttig informasjon i «Generell info» som ligger under «Teknisk». Klikk på dokumentet for å laste dette ned.

Ønsker du å bytte til induksjonsovn, er det viktig å undersøke om kursen som er lagt opp til komfyren er tilstrekkelig sterk til å håndtere dette. Det kan også være lurt å vurdere komfyrvakt og ev. lekkasjelås ved bytte av blandebatteri, oppvaskemaskin eller lignende.

Aktiviteter som medfører støy for naboer, som boring, saging, evt. skruing utføres i tidsrommet angitt i husordensreglenes pkt 4.3.

Nytt dekke på verandaen eller uteområdet?

Har du takterrasse og ønsker du å bytte dekke på denne? Da ønsker vi at du gir beskjed til styret. Det stilles strenge brannkrav til dekket på takterrassene, og dermed er det viktig at styret får beskjed og kan gi deg råd for utføringen og tilfredsstillingen av kravene.

Har du balkong og ønsker du å legge gulv på denne? Det er i orden for styret at du legger et tredekke på balkongen din. Vi minner imidlertid om at du selv må sørge for vedlikehold og ikke legge et så tett dekke at det ikke blir god lufting mot sementunderlaget. Gressmatter og flislegging frarådes, da dette kan resultere i at betongen blir sprø og smuldrer opp. Hvis du likevel ønsker å legge et slikt dekke, les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/teknisk/balkong/

Har du markterrasse og ønsker du å legge gulv på denne? Det er normalt i orden for styret at du legger et tredekke på markterrassen din. Vi anmoder om at du etterstreber at dette blir gjort på en ordentlig måte, at du ikke går utover rammene for din markterrasse og at konstruksjonen du velger ikke påvirker bygningsmassen.

Ønsker du å sette opp levegger på din terrasse er dette noe du må henvende deg til styret om. Oppstilling av levegger eller andre større fastmonterte konstruksjoner krever forutgående godkjenning av styret. Vi viser ellers til vedtektene for regler knyttet til balkonger og terrasser.

 

 

Kjøp av ekstra nøkkel til fellesdører / systemnøkkel?

Trenger du ny systemnøkkel til fellesdøren kontakter du styret.

– E-post: styret@lorenparken.no

Prisen for én systemnøkkel er kr 375,- . Betaling skjer via innbetaling på konto, slik at styret unngår å håndtere kontanter. Det presiseres at sameiet ikke tjener noe på nøkkelsalget, men at kostnaden er den reelle prisen for nøkkelen.

– Nøkler til egen leilighet kopierer man selv.

Jeg har problemer med ventilasjonen og kjøkkenviften

Dersom du opplever tekniske problemer med dette i din bolig, må du selv kontakte og bekoste bruk av elektriker/servicepersonell. Sameiets vaktmester utfører dessverre normalt ikke tjenester i den enkelte leilighet.

Hver boenhet har et eget aggregat og eier er således ansvarlig for vedlikehold av dette.

Vi råder deg til å ta kontakt med en elektriker med god kompetanse på anlegg fra Flexit hvis du har problemer og/eller hvis du ønsker å installere ny/annen kjøkkenvifte.

 

Om boring og skruing på badet

I våtrom (bad) er det smøremembran på gulv og vegger. Membranen ligger rett bak flisene. Ved boring/hulltaking i gulv/vegg vil membranen punkteres. Hulltaking i våtrommets våtsoner skjer på eget ansvar, og garantien vil bortfalle dersom skader på våtrom skyldes slik hulltaking.

Boring og skruing på bad:
Ved boring og skruing vil membran perforeres og derved gi muligheter for vannskader. All  boring og skruing i vegger forplikter kunde til å sørge for tetting i h. t. anbefalinger i
våtromsnormen. Det brukes først et flisbor, deretter et bor for å skru gjennom stålplaten som er bak flisen. Ved montering av dusjvegg er det viktig at veggen blir satt opp der det er forsterkning i veggen for dette (se tegning, utvendig). Det er også viktig å unngå å skru gjennom rør som er inntegnet på tegningene.

Større tegning og mer informasjon er tilgjengelig i heftet Generell info som du finner her: http://www.lorenparken.no/teknisk

IMAG3330

Vedlikehold av rekkverk og skillevegger

Vedlikhold av rekkverk og skillevegger på balkonger
Arealer som er underlagt en sameiers eksklusive bruksrett, slik som balkonger tilhørende den enkelte leilighet, er innenfor den enkelte sameiers vedlikeholdsansvar.Styret har besluttet at beboere som har råtne rekkverk må ta ansvar for å bytte disse selv. Styret har kjøpt inn håndløpere som kan kjøpes av styret. Ta kontakt pr mail for bestilling.Håndløperne bør vedlikeholdes jevnlig. Styret anbefaler vasking og pussing med sandpapir. Håndløperne beises med beis type Trebitt 676 Tjærebrun fra Jotun.

Når det gjelder skillevegger mellom leiligheter på bakkeplan og på balkonger, anbefaler vi at disse vaskes godt og deretter oljes. Vi ser helst at disse oljes med Jotun Benar (som dere også får hos Buer), da det er denne oljen vi bruker på blomsterkasser og benker på bakkeplan. Igjen er dette ønskelig for et enhetlig utseende. Vi ser også helst at de av dere som har laget blomsterkasser eller stilt opp skillevegger på bakkeplan og oppover i etasjene, velger samme farge som dette-  da vil sameiet se mye penere og mer enhetlig ut.

Callinganlegget fungerer ikke

En quickfiks er å prøve å skifte plass på den svarte vrideren under telefonen

Hvis det fremdeles ikke virker som det skal, må du kanskje bestille service. Det bemerkes at vedlikehold/service på callingapparat i eieres leilighet, er eiers ansvar. Kostnader knyttet til dette belastes derfor eier direkte.

Vår servicepartner er:

Ekom-service AS

Kontaktperson: Roy Hansen, tlf 452 16 213, epost:  montering@ekom-service.no eller support@ekom-service.no

Service betales med vipps.

 

Ringeklokkelisten

Sameiets callingannlegg inneholder ikke lenger navn, det vises kun adresse på leiligheten. Det er derfor ikke nødvendig å melde inn navn til ringeklokkelisten til styret.

Jeg trenger nytt postkasseskilt

Alle postkasseskilt skal se like ut. Du står fritt til å velge hvor du vil kjøpe dette, så lenge utseende blir som angitt under. Du kan bl. a. bestille et postkasseskilt i korrekt størrelse her: http://skiltbutikken.posten.no/variants/109

Merk at du på posten må bestille «Stort postkasseskilt» for at det skal passe i våre postkasser. Dette trenger du ikke å lime fast, men kan bare plassers i skiltholderen på kassen din. Fargen på skiltet skal være hvit. 

Skiltet skal ha nummer i venstre hjørne, mellomrom og så navnene i senter.

Postkasseskilt standard