Innbrudd/tyveri

Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeld forholdet til Politiet på vanlig måte. Har du hatt innbrudd i bil eller bod, kan det hende at videoovervåkingsanlegget har registrert mistenkelige hendelser. I så fall, ta snarlig kontakt med styret og angi tidsrom og sted der innbruddet har funnet sted slik at de kan kontrollere om hva som er registrert av kameraer i garasjeanlegget. Eventuelle bevis fra videoovervåkingsanlegget kan kun utleveres til Politiet ved anmeldte forhold. Kostnad ved en slik gjennomgang belastes den enkelte direkte fra driftsentralen.

Anmeldelse til politi kan gjøres på politiets nettside https://www.politiet.no/tjenester/anmelde/

Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til styret via kontaktskjema som du finner her: Kontaktskjema. Gjenstander som er stjålet fra egen bod dekkes av egen innboforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om å lukke inngangsdørene til oppgangene og påse at disse går i lås. Benytt ikke garasjedøren unødvendig. Dersom du oppdager at ukjent står utenfor garasjeinnkjørsel og venter på at bil skal kjøre ned, stopp ved port slik at denne lukker seg slik at ukjent/uvedkommende bil/person ikke slippes inn.

Vi oppfordrer for øvrig alle beboere til å være oppmerksomme og ikke slippe uvedkommende inn i våre fellesområder. Ikke slipp andre inn ved å åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen. Vær oppmerksomme på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn og hør med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er.

Hvordan er det med bilkjøring på området?

Bom er satt opp for å minske bilkjøring på området. Bommen kan åpnes mot et gebyr som betales med kort i kortautomaten. Styret kan dessverre ikke hjelpe med parkeringsbevis eller lignende ved innflytting/utflytting. Bommen kan kun åpnes mot betaling av gebyr.

Det er kun tillatt å være parkert på område i forbindelse med ærend inn/ut, slik som levering av varer eller flytting. Grunnen til dette er at gangveiene mellom blokkene skal være tilgjengelige for utrykningskjøretøy slik som ambulanse og brannbil.

Å kjøre bil til og fra eiendommene er ikke tillatt, men det er gjort unntak for transport av uføre, samt av- og pålessing av møbler og hvitevarer.

Bilister som kjører på området bør vise hensyn og holde gangfart, da barn er vandt til å løpe fritt rundt på våre uteområder.

For øvrig skal parkering skje i garasjen eller på andre anviste områder.

Hva gjør jeg hvis naboen min bråker eller skaper annen trøbbel?

Vi oppfordrer til følgende prosedyre ved nabodiskusjoner/bråk: 

 • Når du flytter inn i et sameie eller et borettslag må man akseptere lyder fra de man bor sammen med. Derimot trenger man ikke å finne seg i uakseptabelt bråk og støy.
 • Opplever man likevel uakseptabel bråk er det første man kan gjøre å ta det direkte opp med den naboen det gjelder. Ofte vil naboen rette seg etter anmodningen og problemet er ute av verden.
 • Hjelper det ikke å snakke med naboen, kan du sende en klage til styret. Du må være konkret i klagen din og vi råder deg til å opplyse følgende:
   • Tidspunkt for støyen og hvor lenge det varte.
   • Hvem som etter din oppfatning står bak støyen. Det er ikke alltid lett å få frem når det skyldes rør eller støy som går i såkalte støylekkasjer.
   • Forsøk å beskrive støyen så godt du kan.
   • Få frem om du har tatt det opp med naboen på egenhånd.
   • Har du tatt en desibelmåling kan du legge ved denne.
   • Er det noen forhold ved deg som tilsier ekstra behov for ro, som f.eks. at du sover på dagtid eller har en spesiell sykdom vil det også være relevant.
   • Husk å skrive inn hvem du er og hvor du bor.

Hva gjør Løren velforening?

Du er medlem i Løren velforening ved å kjøpe bolig i vårt sameie. Kontigenten utgjør omlag 1000 kr per boenhet pr år. Styreleder i ditt sameie må også sitte i styret i Løren velforening slik at informasjonsflyten mellom velforeningen og sameiet ivaretas.

Velforeningen omfatter alle Selvaagbyggene på Løren, vi har blant annet fremforhandlet avtalen om internett, tv og telefoni, organiserer komprimatorbil, Lørenparken, vakthold på velforeningens fellesområder og diverse sosiale arrangement. Innenfor Velforeningens ansvarsområde er parkdriften, snøbrøyting, strøing og feiing av gangveier i og rundt parken, vedlikehold av lekeapparatene, enkelte parkeringsplasser samt bommen. Velforeningen tar tak i saker som angår alle i området som blant annet å skrive tilsvar på vegne av beboerne til planforslag for nabotomter, omlegging av veier, søppelhåndtering på området etc.

Vi har skrevet litt om arbeidet som gjøres her: http://www.lorenparken.no/hva-gjor-loren-velforening/

Velforeningen driftes på følgende midler: medlemskontigent, inntekter fra parkeringsplasser enkelte steder, samt inntekter fra bommen.

Velforenings hjemmeside finner du tilgang til gjennom www.loren.no

Vi minner også om at parken har egne ordensregler som du finner her: Ordensregler parken

Hvordan håndtere avfall?

Se husordensreglene pkt 6.

Alt husholdningsavfall skal sorteres i restavfall (brennbart), matavfall og plastemballasje. Matavfall skal kastes i grønn pose med dobbel knute og plastemballasje skal kastes i blå pose med dobbel knute. Øvrig husholdningsavfall skal i ordinær bærepose med minimum dobbelknute. Pass alltid på at posene er hele, slik at ikke løst avfall kastes i søppelsjaktene, da dette kan føre til propper. Alt avfall må i poser.

Papp må kappes/rives i mindre biter før det tas i søppelsjakten. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke må brettes, da dette kan «åpne» seg i sjakten og sperre for annet avfall.

Annet avfall, større gjenstander og grovavfall må leveres på en gjenbruksstasjon.

Løren har nå en ny minigjenbruksstasjon i Vekslerveien, kun 200 meter unna vårt sameie. Her kan du levere gjenstander opp mot 1 meters størrelse, klær, glass, metall, el-avfall og ting til ombruk. For åpningstider se her: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/loren_minigjenbruksstasjon/

Du kan også kaste større objekter i komprimatorbilen som kommer vår og høst (Koordineres med Velforeningen). Det gjøres imidlertid oppmerksom på at el-avfall ikke kan kastes i denne.

Sjekk ut åpningstidene for kommunes mottakssteder for hageavfall, større gjenstander og farlig avfall her