Garasjevask

Det er tid for årets garasjespyling igjen!

Tirsdag 20. juni må alle biler på plassene 251 til og med plass 156 ut av garasjen i tidsrommet 08.00-15.30.

Onsdag 21. juni må alle biler på plassene 155 til og med plass 1 ut av garasjen i tidsrommet 08.00-15.30.

Gjenstander hensatt i garasjen må fjernes og vil ikke bli erstattet ved eventuell vannskade.

Vedlikehold i juni

Puss og beis av håndløpere på svalganger:

Flere steder flasser beisen av håndløperne på svalgangene. Disse vil derfor nå bli vedlikeholdt på nytt, og arbeidet skulle vært påbegynt uke 22. Det ble imidlertid noe forsinket, og tas fortløpende etter fasadeskyllingen. Der håndløperne er råteskadet, vil disse bli byttet ut. Vi oppfordrer samtidig alle beboere til å ta en titt på egne håndløpere og sette i gang eget vedlikeholdsarbeid før sommeren kommer slik at sameiet får et pent og enhetlig utseende.

Fasadeskylling 12.- 16. juni – utsatt

Byggearbeidene på Løren Vest har medført en del støv på våre blokker. Styret har derfor fått dekket en fasadeskylling av utbygger, og dette var opprinnelig planlagt gjennomført 12.- 16. juni. Dette er nå utsatt pga. gjeldende vanningsforbud i Oslo. Vi ser for oss gjennomføring i september 2023.

Det vil ikke bli brukt kjemikalier på samme vis som sist, da dette er en støvskylling. Nærmere informasjon om hvor de starter opp mv. kommer.

Garasjevask 20.- 21.juni

Garasjevask gjennomføres 20. og 21. juni fra kl. 08.00-15.30 og planen blir slik:

Tirsdag 20. juni må alle biler fra plass 251 til og med plass 156 ut av garasjen.

Onsdag 21. juni må alle biler fra plass 155 til og med plass 1 ut av garasjen.

Det er svært viktig at alle noterer seg datoen og sørger for at bilen er ute i angitt tidsrom. Gjenstander hensatt i garasjen må fjernes og vil ikke bli erstattet ved ev. skader som følge av vasken.

Byggearbeider i sommer hos Lille Løren Park

Vi har fått ny naboinformasjon fra byggearbeidet på Lille Løren Park (vest for vårt sameie). Lille Løren Park har fått nytt vedtak om dispensasjon for bygge- og anleggsstøy i perioden 23.05.2023 – 04.08.2023. I korte trekk innebærer det at vi må regne med at støyende arbeider vil pågå i perioden fra kl. 07.00-21.00 og sterkt støyende arbeider i tidsrommet kl. 08.00-19.00.

Har man spørsmål om dispensasjonen som er gitt kan man kontakte Bydel Grünerløkka på tlf. 2180 2180. Hele nabovarselet kan du lese her:

Innkalling til årsmøte 2023

Innkallingen til årsmøte 2023 er nå sendt ut på e-post til alle seksjonseiere med registrert e-post.

I år avholdes det et beboermøte over teams 23. mai kl.18.00. Link til teamsmøtet sendes ut til alle på e-post 22. mai. I beboermøtet vil årsmeldingen bli gjennomgått og det er mulig å stille spørsmål etc. til styret. Det er lurt å ha satt seg inn i årsmeldingen forut for beboermøtet.

Dagen etter beboermøtet, 24. mai, sendes dernest ut link til digital avstemming som avsluttes 25. mai kl. 12.

Edit:
Innkallingen ble lagt ut på hjemmesiden i tråd med vedtektenes pkt. 7.2 frem til årsmøtet var avholdt (digital avstemming ble avsluttet). Ønsker du å se innkallingen i ettertid, kan du kontakte styret.

Ny strømmåler

De neste 2 ukene får alle installert ny strømmåler fra Elvia og arbeidet utføres av OneCo. Med ny strømmåler avsluttes fellesmålingen, og du får automatisk et eget kundeforhold med Elvia. Sameiet har i dag Fortum som strømleverandør, men denne avtalen fortsetter ikke som individuell avtale for deg, du har derimot en overgangsperiode på maksimalt 28 dager.

Når måleren er installert vil du få en e-post fra Eliva med en bekreftelse på at måleren er installert. Fra da av kan du selv velge egen strømleverandør, og vi råder deg til å gjøre det tidligst 2-3 dager etter installasjonen. Samtidig må dette gjøres senest innen 28 dager etter at måleren er installert. Hvis du ikke skulle få e-post fra Eliva etter at installasjonen er ferdig, kan du likevel ta direkte kontakt med et strømselskap 2-3 dager etter at måleren er installert.

Du kan kontakte det strømselskapet du selv ønsker for å inngå din individuelle strømavtale. Når du gjør dette, må du ha målernummeret tilgjengelig. Det er et lengre tall som står på selve måleren mellom QR-koden og strekkoden. Her følger en oversikt over ulike strømselskaper https://www.bytt.no/strom/stromleverandorer.

Det finnes ulike typer strømavtaler, men vi anbefaler at du for tiden velger en spotprisavtale. Som de fleste kjenner til finnes det en midlertidig ordning for strømstøtte, og denne er knyttet til spotpriser. Det betyr at du får en kompensasjon pr kWh som er basert på spotprisen og som trekkes ifra på strømregningen. Mer informasjon om hvordan strømstøtten fungerer finner du her:https://www.elvia.no/smart-forbruk/forbruk-og-sparing/regjeringens-kompensasjons-ordning-for-hoye-strompriser/. Vær oppmerksom på at det kan skje endringer i denne ordningen.

Når vi nå går over på individuell strømmåler for hver husstand, vil hver husstand også motta en egen strømregning fra det strømselskapet man selv har valgt. Strømregningen er dermed ikke lenger en post på regningen for felleskostnadene i sameiet. Strømregningen din vil bestå av to deler. Den ene delen er kostnaden for nettleie fra Elvia (som du ikke kan bytte leverandør på), og den andre delen er selve strømkostnaden. Vær også oppmerksom på at strømstøtten reguleres av nettselskapet (Elvia) og ikke strømselskapet, og det innebærer at strømstøtten trekkes ifra nettleien.

STRØMAVREGNING OG A-KONTO

Som tidligere informert er a-konto beløpet som i dag faktureres sammen med felleskostnadene fra Sebra Forvaltning blitt redusert med a-konto beregnet strøm allerede fra 1. januar 2023. Dette fordi vi trodde at vi allerede da ville være over på individuelle AMS-målere. Siden vi ikke rakk det, vil det bli foretatt en egen strømavregning for januar og februar 2023. Denne kommer i løpet av våren, antakelig noe senere enn den ordinære avregningen for strøm og varme.

Selv om a-kontoberegningen for strøm nå opphører, vil dere fremdeles bli a-kontoberegnet for varme/varmtvann og få en årlig avregning av dette på samme vis som hittil. Den årlige avregningen for strøm og varme for 2022 er snart klar og vil bli sendt ut.

For øvrig bemerker vi at de månedlige 1000,- kronene som ble lagt til felleskostnadene per 1. juli 2022 for installasjon av sikringsskap og sikringer som var planlagt for 10 måneder frem i tid, vil løpe ut april måned.

Har du interesse for styrearbeid?

Har du erfaring fra eller interesse for styrearbeid? Nå er tiden til å melde seg! Det er flere av styrets medlemmer som er på valg i år.  I tillegg er valgkomiteens medlemmer også på valg, så her er det bare å melde seg!

Vi oppfordrer særskilt beboere i blokk 1 og 4 til å melde seg og gjerne også kvinner, da styret fortrinnsvis skal være sammensatt av kandidater fra alle blokkene og ha en jevn kjønnsfordeling. Har du spørsmål om hva det innebærer å være med i styret, ta gjerne kontakt for en helt uforpliktende prat med oss i valgkomiteen.

Meld deg direkte på til valgkomiteen på e-post til Beate (bvriise@gmail.com) eller Anne Jorunn (askogoy@yahoo.no). Frist 1. april.

Installasjon av AMS-målere i alle leiligheter – oppdatert 22.02.

Oppdatert beskjed 22.02.2023:

Vi har fått en endring i fremdriftsplanen. Tirsdag 14. mars faller bort, og leilighetene som var satt opp denne dagen er flyttet til onsdag 15. mars 2023. Se oppdatert plan i PDF-filen under.

Opprinnelig melding:

Som kjent har vi alle nå fått nytt sikringsskap og nye sikringer, og det eneste som nå gjenstår er å få installert den nye strømmåleren (AMS-måleren). Dette er et arbeid som tar ca 15-20 minutter i hver bolig og gjøres etter at hovedtavlen er bygget om.

Arbeidet påbegynnes mandag 6. mars og er ferdig tirsdag 14. mars onsdag 15. mars. Det er svært viktig at man allerede nå noterer seg oppsatt dag og tidsrom, og sørger for å være hjemme og/eller gi tilgang. Det kan være lurt å lage en kalenderhendelse på dette på mobilen, med varsling dagen før.

Det må gis tilgang til sikringsskapet, og det innebærer at ev. møbler og/eller annet som er plassert foran sikringsskapet må fjernes før håndverkerne kommer.

Finn ut når din bolig står for tur i dette dokumentet:

Varsel om strømbrudd 27. februar kl. 23.00

Det har nå blitt satt en ny dato hvor det vil det bli et strømavbrudd i forbindelse med ombygging av hovedtavlen til sameiet. Dette er en del av AMS-prosjektet med installasjon av nye strømmålere, sikringsskap og sikringer.

Strømmen i hele sameiet inkl. alle boliger/leiligheter vil bli koblet ut mandag 27. februar klokken 23:00 og er forventet tilbake tirsdag morgen 28. februar 06:00. Skulle arbeidet ta kortere tid vil strømmen komme tilbake så snart arbeidet er utført. 

Informasjonen under er det viktig å ha satt seg inn i forut for 27. februar. Seksjonseiere som leier ut sin bolig, må informere sine leietakere særskilt. 

Hva betyr strømavbruddet for deg? 

Dette betyr at dere bl.a. må tenke over at kjøleskap/frys ikke har strøm og derfor bør åpnes så lite som mulig, og at TV/internett og andre enheter som bruker strøm ikke vil fungere. Mobiltelefoner som er ladet vil fungere som normalt.

For de som skal være våkne etter kl 23:00 eller må opp i løpet av natten, så er det lurt å ha gjort klart lommelykter eller annen nødbelysning som ikke går på strøm. Vær svært forsiktig med bruk av stearinlys. 

Sirkulasjonspumpene for fjernvarmen vil være uten strøm. Varmen i radiatorer og baderom vil derfor kun ha «restvarmen» som allerede er i systemet. Varmen i leiligheten vil antakelig likevel holde seg noenlunde, så sant dører og vinduer ikke er åpne. Man må være klar over at det selv etter at strømmen er tilbake, vil kunne ta noe tid å få varmen opp på samme nivå som den var. 

Sameiet har også sirkulasjonspumper for kaldt vann som vil være uten strøm så dere kan oppleve dårligere vanntrykk den tiden strømmen er borte. 

Har noen i husstanden spesielle behov for strøm av f.eks. helsemessige årsaker, anbefaler vi å ikke være hjemme denne natten.    

Heisene vil være ut av drift i denne perioden og callinganlegget vil ikke fungere, men hoveddører vil kunne åpnes på vanlig måte med nøkkel. 

Belysningen utenfor leilighetene, mellom blokkene, på gangstier og i Lørenparken vil også være uten strøm. Beboere med el-bil ladere i parkeringsgarasjen vil ikke kunne lade sine biler, og det vil ikke være lys i garasjen. 

Vi anbefaler alle å holde seg innendørs denne natten, da området utendørs (inkludert Lørenparken) vil være helt mørklagt. Styret vil sette ut fakkelbokser mellom blokkene, og det vil også være representanter fra styret i området under strømavbruddet. 

Hva skjer etter dette? 

Når hovedtavlen har blitt bygget om gjenstår det at alle leiligheter får installert selve AMS-måleren. Dette er det Elvia som står for, og det er en relativt rask prosess (anslått til maks 30 min i hver bolig). Fremdriftsplan vil blir distrubert snarest mulig og arbeidet vil igangsettes kort tid etter ombyggningen av hovedtavlen. Vet du allerede nå at du blir borte i en lengre periode etter 28. februar, må du sørge for at noen andre har fått nøkkel til din bolig slik at tilgang kan gis. 

Skulle du ha noen spørsmål knyttet til strømavbruddet, ta kontakt med styret på styret@lorenparken.no

HMS – egenkontroll

HMS i boligen din – viktig med egenkontroll

I sameiet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til sameiet ved styret og til den enkelte beboer.

Du har også et ansvar:

 • Du må sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og ventilasjonssystemet.
 • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
 • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og ev. rette eventuelle avvik.
 • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
 • Melde i fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av sameiet.

  Sameiets ansvar:
 • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder.
 • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.

For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. ønsker vi å gjøre dere oppmerksomme på deres ansvar for å føre tilsyn i egen bolig. Det gjøres også oppmerksom på at den enkelte beboer selv har ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring).

Vi anbefaler deg om å gjøre understående kontroll i egen bolig:

 1. Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lett å komme til? Husk at svalgang også utgjør rømningsvei. Gjennomgå rømningsveier og hvordan en bør opptre ved brann med alle i husstanden. Øvelsen er viktig også for deres barn. Kanskje kan dere arrangere brannøvelse i egen bolig?
 2. Det er nå på tide å bytte batteri i røykvarsleren. Røykvarslere bør testes jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Er røykvarsleren din eldre enn 10 år bør du kjøpe ny. I boliger over to plan må det innstalleres flere røykvarslere.
 3. Er brannslokkingsutstyret i orden? Husbrannslangen skal være tilkoblet kran bestandig. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen og munnstykke på slangen virker og at slangen er uten sprekker. Vi er kjent med at noen har montert bort slangen. Dere må da sørge for å ha minimum håndslokkerapparat som gjennomgår jevnlig kontroll: Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Pulverapparat vendes for å hindre at pulveret klumper seg.
 4. Sikringsskapet: Alt som ikke hører hjemme i sikringsskapet må ryddes bort.
 5. Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden?  Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. Ovner må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og møbler. Koblingsur kan være lurt å installere. Husk at mobillader, PC-ladere etc. kan gå varmt og utgjøre fare for brann, spesielt om de står på over natten.
 6. Skrur du av elektriske apparater av på forsvarlig måte etter bruk?  Slå alltid av TV`en med Av/På knappen før du går og legger deg. Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du forlater boligen. Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen.
 7. Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje? Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er eldre enn 10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, sjekk synlige rør under kjøkkenvask/baderomsskap og i fordelerskap, sjekk rør til vaskemaskin bad. Kontroller at avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv på baderom minst 6 ganger for året, og avløp for vaskemaskin 1-2 ganger i året.
 8. Har du vurdert behovet for komfyrvakt? Skal du oppgradere kjøkkenet, kan det være lurt å vurdere å installere noe slikt for å forhindre faren for brann.
 9. Levende lys må aldri stå alene. I disse tider med mye belysing både inne og ute, ber vi alle om å være ekstra på vakt når det gjelder brannfare.