Arbeidsoppstart på felles varmeanlegg

Arbeidet med å oppgradere sameiets fellesanlegg for fjernvarme er nå satt til å pågå i ukene 49-51.

Parallelt vil det sendes info direkte til den enkelte seksjon, med tilbud om individuelle tiltak fra entreprenør som kan/bør gjennomføres for å få bedre effekt. Disse tilbudene baserer seg på kartlegging som ble gjort i sommer.

Arbeidet inne i leilighetene er frivillig og den enkelte eiers ansvar. Tidsrammen entreprenør har satt for dette arbeidet er de første ukene etter nyttår.

Filterutdeling

Høstens utdeling av filter til ventilasjonsanlegget skjer på følgende datoer og steder:

Onsdag 6. november 19.00 – 19.30 (styrerommet i blokk 1)

Torsdag 7. november 20.00 – 20.30 (ENVAC-rommet i kjelleren i blokk 5)

Filterne er inkludert i felleskostnadene, og vi oppfordrer alle til å skifte disse hvert halvår.

Oppstart fasadearbeider

Førstkommende mandag, 14. oktober starter arbeidet med fasaden. De starter på blokk 1, og det vil der litt etter litt komme stillaser, og gjøres utbedringer fortløpende. Vi ber derfor alle om å rydde svalganger for gjenstander, da disse må holdes så tomme som mulig for å ivareta kravene til rømningsvei.

De første dagene brukes på å etablere et prøvefelt med nye plater og beslag, for å se hvordan det blir visuelt. Deretter legges det plan for øvrig arbeid og dette skjer fortløpende.

Arbeiderne, som kommer fra Fokus bygg, har satt opp arbeidsbrakke på vestsiden av blokk 3. De vil bære arbeidsklær med firmanavn, slik at dere lett ser at de tilhører her. De arbeider fra 07 til 16 i ukedager, det er foreløpig ikke planlagt arbeid utover normal arbeidstid og ikke i helger.

Feilparkeringer i garasjen

Vi ser stadig at håndverkere innleid av privatpersoner parkerer på steder i garasjen som ikke er parkeringsplasser. Dette er typisk utenfor innganger til oppganger, og på skraverte steder. Parkering må kun skje på oppmerkede plasser, og for utenforstående i slike situasjoner fortrinnsvis på gjesteparkeringen.

Qpark håndhever dette strengt og bøtelegger feilparkering med kr 1000.

Komprimatorbil

Komprimatorbilen kommer til sameiet 9.oktober kl 20:00-20:30.

Komprimatorbilen står i Kanonhallveien utenfor Kanonhallveien 66. Du må selv møte opp til publisert tid for å kaste ditt eget avfall i komprimatorbilen. Hensatt avfall vil ikke bli tatt med.

Merk at spesialavfall ikke kan kastes i bilen men må resirkuleres på ordinær måte ved eksempelvis gjenbruksstasjon.

Nye ringeklokkelister

I disse dager holder vi på å bytte ut ringeklokkelistene ved inngangspartiene. Styret har besluttet å gå bort i fra navn på ringeklokkelistene, og kun ha adresse og ringekode synlig slik at listene alltid er oppdaterte.

I et så stort sameie er det stadig noen som flytter ut og inn, og vi har derfor dessverre ikke kapasitet til å holde disse oppdaterte med navn.

Ekstraordinært årsmøte

Styret har kalt inn til ekstraordinært årsmøte som avholdes i garasjen 11. September kl 18.

Innkalling er sendt ut til alle på e-post. Merk at dokumentet er på fire sider.

Har du ikke fått innkallingen? Sjekk først søppelposten. Er den heller ikke i søppelposten din, ber vi deg sende en epost til styret så skal vi sende den til deg.

Er du leietaker og har du fått epost med innkalling? Da ber vi deg om å videreformidle inkallingen til boligeier. Vi har både eiere og leietakere på listene våre.