Nye ringeklokkelister

I disse dager holder vi på å bytte ut ringeklokkelistene ved inngangspartiene. Styret har besluttet å gå bort i fra navn på ringeklokkelistene, og kun ha adresse og ringekode synlig slik at listene alltid er oppdaterte.

I et så stort sameie er det stadig noen som flytter ut og inn, og vi har derfor dessverre ikke kapasitet til å holde disse oppdaterte med navn.

Ekstraordinært årsmøte

Styret har kalt inn til ekstraordinært årsmøte som avholdes i garasjen 11. September kl 18.

Innkalling er sendt ut til alle på e-post. Merk at dokumentet er på fire sider.

Har du ikke fått innkallingen? Sjekk først søppelposten. Er den heller ikke i søppelposten din, ber vi deg sende en epost til styret så skal vi sende den til deg.

Er du leietaker og har du fått epost med innkalling? Da ber vi deg om å videreformidle inkallingen til boligeier. Vi har både eiere og leietakere på listene våre.

Fjernvarme og varmtvann

Vi er inne i overgangsperiode mellom sommer og høst hvor det fra dag til dag varierer hvor varmt det er ute. Den ene dagen er det 27 grader, den neste kun 15. Dette er en utfordring for fjernvarmeanlegget som reguleres etter utetemperaturene. Anlegget er stort med store rørstrekk og i en slik skiftende periode kan man beklageligvis få varierende utbytte av anlegget vi har i våre boliger. 

I vår gjennomførte vi en innregulering og kartlegging av sameiets fjernvarme og varmtvannanlegg. Dette var to av flere foreslåtte tiltak i veien til et bedre anlegg. Styret jobber for tiden med å vurdere de foreslåtte tiltakene. Dette er et omfattende, komplisert og kostnadsfylt arbeid som dessverre kommer til å ta ytterligere tid.

Styret har ennå ikke fattet vedtak om arbeidets omfang, dvs. hvilke tiltak som skal iverksettes og rekkefølgen av disse. Så snart vi vet mer om den videre fremdriften kommer vi med en ny underretning til sameierne.

Sameierne bes fortsette å bruke anlegget på vanlig måte, uten å gjøre noen reguleringer i fordelingsskapet. Eventuelle egne justeringer vil ødelegge for den store innreguleringen som ble gjennomført i vår. 

Når det gjelder varmt forbruksvann i bad/kjøkken er dette ikke det samme systemet som fjernvarmen. Vi gjør også her undersøkelser hva gjelder sirkulasjonspumper etc og vi har også tidligere gjort grep med å justere varmen o.l. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det også kan være lokale forhold som f. eks. smuss i gammelt blandebatteri / nytt blandebatteri av lavere kvalitet, som kan være en medvirkende årsak til at f. eks. dusjvann oppleves dårlig. Jevnlig rens av slanger og blandebatteri kan ha lokal bedringseffekt.

Opprydning av fellesarealer

Styret merker nå alle sykler og vogner på fellesområdene med fargede bånd/strips. Dette omfatter også sykler i garasjen.

Merkingen består av en farget strips ved bremsevaier:

Dersom du oppbevarer noe her som brukes regelmessig må du klippe av dette stripsen innen 10. september. Etter denne datoen fjernes alle gjenstander som fremdeles er merket.

Vi gjør oppmerksom på at sesongutstyr som akebrett o.l skal oppbevares i egen, privat bod. Dette fordi vi har begrenset med plasser til sykler og vogner i sameiet.

Spleis på beis

Beising av håndløper og skillevegger på egen balkong og luftebalkong er selveierens ansvar. Vi ser at mange ikke har fått beiset den siste tiden. Vi ønsker et enhetlig utseende i sameiet og oppfordrer derfor alle til å ta et lite tak rundt egen leilighet nå og senest innen utløpet av september.

Det tar ikke lange tiden, og siden alle bruker samme beis oppfordrer vi til spleis på beis med naboen! Det er praktisk og kostnadsreduserende. Bruk beis fra Trebitt i farge 676 Tjærebrun.

Hvis rekkverk må byttes ut grunnet manglende vedlikehold, koster materialet 200 kroner pr meter. Dette må selveier bekoste selv. Materiale kan kjøpes av styret.

Utbygging i området

Bystyret har nå godkjent detaljregulering for Petter Møllers vei 8-14. Bystyret godtok det såkalte forslaget 1b, som legger opp til en noe lavere bebyggelse enn hva utbyggeren opprinnelig la opp til.

Om du er interessert i utbyggingen i nærområdet kan du lese dokumentene under saksinnsyn på plan- og bygningsetatens hjemmesider ved å søke på saksnr: 201412329 dok 166, eller ved å trykke på denne lenken: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201412329

Videre kan vi opplyse om at vi har fått beskjed om at det endelig vil skje noe med Petter Møllers vei ved Løren stasjon! Betonmast har planlagt oppstart av arbeidet i slutten av august/starten av september.


Vannavstenging

V

Vannet må stenges av igjen i forbindelse med service.

Tidspunkt for avstenging er fredag 5. juli kl. 12-14.

I denne perioden er det med andre ord ikke anledning å få tappevann fra kran/dusj, og toalettbesøk bør unngås. Vi oppfordrer alle husstander til å tappe av litt drikkevann i forkant.

Vi beklager for ulempene!

Vannlekkasje i garasje og bodområder

Onsdag 26. juni tok regnet skikkelig sats og sørget for at flere av rørene i taket i garasjen gled fra hverandre i skjøter. En del vann har rant ut, men ingen biler er skadet.

Det kom imidlertid også vann i bodområdet i blokk 5, formodentlig presset opp fra grunnen. Dette har gjort at en del boder med innhold nå har ting stående i vann.

Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke sine boder. Eventuelle skader på gjenstander må meldes egen innboforsikring.

Vi har på sameiets vegne opprettet forsikringssak, og de vil sørge for lufting og tørking av området snarest. De vil naturligvis også reparere rørene i garasjen. Beklager så mye for ulempene!


Vannavstenging

I forbindelse med service må vannet stenges av i en kort periode. Dette vil skje fredag førstkommende, 28. juni 2019, kl 12. Avstengingen vil vare om lag to timer.

I denne perioden vil det ikke være mulig å få tappevann i boligene (vann i vasker og dusj) og toalettbesøk bør unngås. Det kan være lurt å tappe av litt drikkevann forut for avstengingen.

Vi beklager for ulempene dette medfører.