Garasjevask

Tirsdag 26. mai og onsdag 27. mai fra kl 08.30-15.30 skal garasjen rengjøres.

Vi starter som tidligere med de innerste parkeringsplassene. Dermed må alle kjøretøy fra plass 251 til og med plass 156 må ut av garasjen tirsdag 26. mai. Alle kjøretøy på plass 155 til og med plass 1 må ut av garasjen onsdag 27. mai.

For å få til en ordentlig vask er det viktig at alle overholder ovennevnte om å fjerne sitt kjøretøy. Dette gjelder for både biler og MC.

Å oppbevare andre gjenstander på garasjeplasser er ikke tillatt, og eventuelle hensatte gjenstander må fjernes og blir ikke erstattet ved skade.

Ved spørsmål til garasjestyret sendes mail til styret@lorenparkenparkering.no

Utdeling av filter

Vårens utdeling av filter til ventilasjonsanlegget skjer på følgende dato og sted:

Onsdag 13. mai klokken 19.00 – 19.30 (ENVAC-rommet i kjelleren i blokk 5)

Det vil på grunn av Covid-19 kun gjennomføres én utdeling. Har du ikke anledning er det fint om du kan spørre om naboen kan ta med til deg.

Husk å holde avstand hvis det er mange folk på stedet når du kommer. Vi setter opp døra ut til garasjeanlegget.

Filtrene er inkludert i felleskostnadene, og vi oppfordrer alle til å skifte disse hvert halvår.

Årsmøte

Styret hadde opprinnelig tenkt å avholde årsmøtet 16.april slik det tidligere er opplyst.

Korona-situasjonen hindrer imidlertid gjennomføringen, og lokalet er dermed avbestilt og årsmeldingen ikke sendt ut.

Det arbeides med å finne en digital løsning og vi vil komme med informasjon så snart vi har avklaringer.

Komprimatorbil 16.april

Vi har fått melding om at komprimatorbilen kommer som planlagt torsdag 16. april. Hos oss blir den stående fra kl 20.00 til kl 20.30. Husk at spesialavfall slik som elektronikk, maling etc ikke kan kastes i bilen.

Her som ellers råder vi alle til å forsøke å unngå å hoste og nyse der mange personer oppholder seg, og for øvrig å holde avstand fra hverandre.

Status byggearbeider

Fremdeles er byggearbeidene i rute. Styret har ikke fått noen varsler om forsinkelser. Vi bruker noe mer tid på blokk 1 fordi vi har ventet på leveranser og fordi vi gjør viktige avklaringer av betydning for alle blokkene. Dette gjelder blant annet beslag, takoverbygg og løsning mot overganger.

Det jobbes med å ferdigstille blokk 1. Vi håpte å få stillaser ned før påske, men stillasmontøren sliter med lite mannskap i disse korona -tider.

Koronapandemien har også resultert i at flere av arbeiderne, som normalt ville reist hjem til påske, må bli i Oslo. Fokus Bygg fortsetter derfor drift som normalt mandag, tirsdag og på onsdag (til kl 14). Vi beklager for dette.

De er godt igang med blokk 2 og har påstartet blokk 3. Gavlveggene (rundt hovedinngangsdøren), tas fortløpende.

Det jobber mellom 7-13 personer her fra nå og frem til sommeren. Fokus Bygg har tatt forbehold om forsinkelser pga koronapandemien, men de er foreløpig i normal drift. Arbeiderne har fått retningslinjer om hvordan de skal forsøke å holde avstand til oss som bor her på sitt eget språk og det er ellers god kommunikasjon mellom sameiet og byggeplassleder. Informasjon om kontaktpersoner henger synlig ved brakkene.

Vi ber alle om å være ekstra oppmerksomme på uvedkommende i området i byggeperioden.

Årsmøte

Vi ber dere om å holde av datoen for ordinært årsmøte som i år avholdes 16. april i Sinsen kirke. Vi kommer nærmere tilbake med klokkeslett.

Har du saker som du ønsker å ta opp på årsmøtet, ber vi om at disse meldes til styret innen utløpet av 3. mars.

Arbeidsoppstart på felles varmeanlegg

Arbeidet med å oppgradere sameiets fellesanlegg for fjernvarme er nå satt til å pågå i ukene 49-51.

Parallelt vil det sendes info direkte til den enkelte seksjon, med tilbud om individuelle tiltak fra entreprenør som kan/bør gjennomføres for å få bedre effekt. Disse tilbudene baserer seg på kartlegging som ble gjort i sommer.

Arbeidet inne i leilighetene er frivillig og den enkelte eiers ansvar. Tidsrammen entreprenør har satt for dette arbeidet er de første ukene etter nyttår.