Viktig informasjon om oppgradering av utstyr til TV/internett

Altibox/Viken Fiber skal oppgradere hjemmesentralen i mange av våre boliger i forbindelse med at sameiet har signert en reforhandlet avtale med dem. Innlegget om avtalen leser du her: http://www.lorenparken.no/revidert-avtale-med-altibox-viken-fiber/

Listene for når de trenger tilgang til din bolig, er nå hengt opp i alle oppganger. Montøren starter med blokk 1 allerede fra 13. mai. Vi ber deg merke deg dato og tidspunkt for din bolig, og sørge for at montøren får tilgang. Dersom timen må byttes, anmoder de om at du forsøker å bytte med en nabo eller at du på annet vis gir dem tilgang, før du ber om ny tid. Det er totalt 142 av 200 boliger som må ha montør på besøk.

Står ditt navn ikke på listen? Det betyr at du allerede har riktig utstyr og at montørene dermed ikke trenger tilgang til din bolig.

I tillegg til hjemmebesøket fra montøren, vil du motta en ny dekoder til din TV. Denne blir sendt deg per post. Har du i dag flere dekodere, får du tilsendt det samme antall dekodere som du har i dag. Den gamle dekoderen leverer du til resirkulering, eksempelvis på gjenbruksstasjonen eller annet returpunkt for el-avfall.

Det er svært viktig at ingen kobler til den nye dekoderen før 1. juni 2019. Mottar du dekoderen før denne datoen, må du altså vente med å koble den til.

Filterutdeling

Utdelingstidspunktene er som følger:

6. Mai kl 20-21

14. Mai kl 19-20

Utdelingen er i styrerommet i blokk 1, vi holder dørene åpne. Husk leilighetsnummer!

Det er viktig for inneklimaet i leiligheten din at du bytter filter to ganger årlig, og at du vasker ventilasjonshetten som befinner seg på svalgangen utenfor din leilighet. Denne kan du vaske utenfra uten å skru den av med en gammel oppvaskkost (uten for mye vann) eller med en fuktet klut. Skru av ventilasjonsanlegget helt når du vasker denne. Fra ventilen trekkes frisk luft inn i boligen din.

Revidert avtale med Altibox/Viken Fiber

Som kjent er sameiets avtale med Viken Fiber/Altibox fremforhandlet gjennom Løren Velforening. Avtalen ble oppdatert januar 2016 og løper dermed i prinsippet to år til.

Altibox har imidlertid i mellomtiden utviklet en ny plattform for sine brukere, og denne var i prinsippet ikke tilgjengelig for oss med den avtalen vi tegnet i 2016. For at Lørens beboere skal få best mulig tilbud, har Løren Velforening lagt ned arbeid i å reforhandle den eksisterende avtalen i kontraktsperioden.

Ny avtale er på plass, og vårt sameie har signert denne. Prisen er den samme for deg som beboer, men tjenestetilbudet blir noe annet og langt bedre for flertallet, slik vi ser det.

Den nye avtalen medfører at grunnpakken fra 1.6. blir følgende:

  • Ny 4k lydløs dekoder (bluetooth)
  • Internett 200/200 Mbit/s
  • 15 faste kanaler og 20 poeng til valgfrihet av kanaler
  • 50 timer opptak
  • funksjonene «se forfra», spol og pause, søk og anbefalinger
  • Altibox-appen

Listen over utgjør altså det som blir grunnpakken. Denne får du automatisk, uten å gjøre noe. Vi regner denne som en oppgradering av flere grunner. For det første har vi i dag en rekke TV-kanaler som de færreste av oss bruker. Når kanalpakken nå reduseres, får du samtidig muligheten til å velge de tilleggskanalene du selv ønsker. Disse velger du ved bruk av poengene dine. Kanalene som kan velges vil da ha en pris oppgitt i poeng, og du kan benytte dine poeng til å kjøpe kanalene. 20 poeng er allerede inkludert i pakken, og mange av kanalene koster kun 1 poeng. Trenger du flere poeng, kan dette kjøpes i tillegg.

Det andre vi vil trekke frem som særskilt positivt, er opptakstiden. I dag har vi hatt opptakskapasitet oppgitt i megabite. Nå får vi et timeantall. Dette utgjør en fordel fordi mange av sendingen nå til dags er av en så høy kvalitet, at de tar langt mer plass enn man skulle ønske. Antall timer lagringsplass, tilsvarer dermed langt mer enn det du har i dag. Andre funksjoner som «se forfra», søk og anbefalinger, har i testperioden fått svært gode tilbakemeldinger fra brukerne.

Er du en av dem som aldri ser på TV? Eller har du kanskje ikke bruk for internett? Fortvil ikke! Det er ordnet en pakke for deg også. Alternativt til grunnpakken (som er listet opp over), kan man nå velge bort TV og få 1000/1000 mbit/s internett i stedet, eller man kan velge bort internett og kun ha TV. I sistnevnte tilfelle får man hele 50 poeng å velge kanaler for og bl.a. 500 timer lagringskapasitet på dekoderen.

Velger du å beholde grunnpakken, kan man også om ønskelig oppgradere til følgende tilleggsfunksjoner mot pristillegg:

1: Altibox 300: 300/300 Mbit/s + Programarkiv = + 99 kr mnd.

2: Altibox 500: 500/500 Mbit/s + Programarkiv+ 50 poeng + 500 timer opptak = +199 kr mnd

3: Altibox 1000: 1000/1000 Mbit/s + Programarkiv + 100 poeng + 1000 timer opptak = + 399 mnd.

Alt i alt er vi fornøyd med at avtalen antakelig vil bli bedre for de fleste brukerne ved at man gis høyere fleksibilitet til å velge tjenester som passer til eget bruk.

Hva skjer nå?

Avtalen gjelder fra 1.6. For at brukerne våre skal få utbytte av den nye avtalen så raskt som mulig, vil Altibox igangsette arbeidet med å oppgradere utstyr allerede i midten av mai.

Lister med tidspunkter for de boligene som trenger nytt utstyr vil bli hengt opp og publisert i løpet av kort tid. Vi ber dere derfor følge nøye med i oppgangen og på hjemmesiden i de kommende dagene.Maling av vinduer

Viktig informasjon i forbindelse med maling rundt vinduer

For å hindre at vinduene limer seg igjen etter at disse er blitt malt, er det viktig at man åpner vinduene og holder disse åpne over en viss stund.

Malerne vil forsøke å merke alle malte vinduer med en lapp om at vinduet er malt og at det må stå åpent frem til neste morgen. Vi ber dere derfor om å følge med på malerarbeidet og om det befinner seg lapper rundt deres vinduer.

Denne informasjonen gjelder kun blokk 4 og blokk 5.

Fremdriftplan malerarbeider

Her ligger fremdriftsplanen for malerarbeidene som tar sikte på oppstart 23. april.

Vi gjør oppmerksom på at rigging i form av oppsetting av stillas etc starter allerede 15. april.

Det kan naturligvis forekomme avvik, ettersom malerarbeider er væravhengig. Vi minner særskilt om at alle vinduer blir malt, dvs. på begge sider av byggene. Det er lurt å åpne vinduene etter at disse er blitt malt, ellers kan man risikere at vinduene henger fast grunnet malingen.

Ellers består malerarbeidet i maling av det gule panelet på balkongsiden (ikke svalgangssiden). Det males to strøk, og det er derfor viktig at man ikke setter på plass hagemøbler eller lignende før de har gjort seg helt ferdig. Normalt vil fjerning av maskeringsteip være det siste de gjør, og dermed være en grei indikator på om de har gjort seg ferdige.

Oppstart av malerarbeider

I fjor engasjerte sameiet Cej Malerservice for å utføre utvendige malerarbeider. Se historisk innlegg her: http://www.lorenparken.no/malerarbeid-med-oppstart-30-juli/

Nå er tiden kommet for å fortsette der de slapp. De rakk å bli ferdige til og med blokk 3 og nå gjenstår blokk 4 og 5 (de to øverste blokkrekkene med husnummer 40-64).

Det er planlagt oppstart av rigging (oppsetting av stillas etc )15, 16 og 17. april. Oppstart av selve arbeidet er planlagt tirsdag 23.04.

Cej vil arbeide med ett hus av gangen, med oppstart i hus 4. Det vil utarbeides en mer detaljert fremdriftplan, og den legges ut her så snart den foreligger.

Beboere i blokk 4 og 5 er i forkant av arbeidet ansvarlig for å rydde terrasser/balkonger for personlige gjenstander for å gi fri gangbane og arbeidsareal til arbeiderne i
utførelsesperioden. Eventuelt kan større utemøbler tildekkes. Det kreves minimum 1
meter fri arbeidsplass foran skillevegger, vinduer og balkongdører. Cej malerservice vil fjerne møblene dersom beboerne ikke har anledning. Møblene vil da bli plassert forsvarlig bort fra husveggene.

Samtlige utemøbler på terrasser på bakkeplan må fjernes helt da det skal benyttes stillas. Vi ber om at naboer forsøker å samarbeide om midlertidig lagring feks på hverandres terrasser. Alternativt kan møbler dekkes til med presenninger, eller plasseres på fremsiden av huset for de av dere som bor på bakkeplan.

Vekster som er i kontakt med fasader og skillevegger vil bli klippet/fjernet. Noen
hekker langs med gangveiene vil bli fjernet/beskåret for å gi fri adkomst til stillas.

Når malerne har malt vinduer, minner vi om at disse bør åpnes for å unngå at disse «limer» seg helt igjen.

Komprimatorbil

Komprimatorbilen kommer til sameiet torsdag 11. april kl 20:00-20:30.

Komprimatorbil står i Kanonhallveien utenfor Kanonhallveien 66. Du må selv møte opp til publisert tid for å kaste ditt eget avfall i komprimatorbilen. Hensatt avfall vil ikke bli tatt med.

Merk at spesialavfall ikke kan kastes i bilen men må resirkuleres på ordinær måte ved eksempelvis gjenbruksstasjon.