Ringeklokker og rydding

Nå nærmer det seg at Fokus Bygg overleverer byggeprosjektet til oss. Fremdeles gjenstår det en del småting, som de skal få lov til å ta tak i selv før overlevering. Deretter skal styret, sammen med Multiconsult, gjennomføre sluttbefaringer. Ikke før dette er gjort, er byggeprosjektet helt ferdig.

Frem til da trenger vi hjelp av dere: Noen har opplevd at ringeklokker (på svalgang) ikke fungerer lenger. De av dere dette gjelder, ber vi om at melder dette inn til styret snarest slik at elektriker kan få sett på dette. Vi ber om tilbakemelding innen fredag denne uken, 4. september.

Videre har Bygårdsservice, vår vaktmester, informert om at de fra og med tirsdag neste uke vil begynne løvblåsing av området vårt. Dette for å få bort rest-søppel, løv etc som har hopet seg opp under stillas og slikt. De av dere som har barn sovende i barnevogn utenfor boligen, bes være ekstra oppmerksomme på løvblåserne, slik at barn blir tatt inn i tide.

Planter og vanning

Vi har oppdaget at noen beboere har anlagt slyng – eller klatreplanter inntil fasaden. Vi har forståelse for at de ser pene ut, men av hensyn til fasaden ber vi om at slike flyttes og kun stilles opp mot skillevegger. Slike planter tiltrekker skadedyr, og planten trenger seg lett inn under fasadeplatene og kan medføre fuktskader.

Når det gjelder vanning, er det ikke adgang til å vanne fra felles utekran til privat bruk. Ønsker du å vanne med slange hos deg selv, må du koble denne til fra din egen bolig.

Egenkontroll av malerjobben

I fjor sommer ble sydfasaden (dvs. balkongsider), samt alle vinduskarmer (på alle sider) malt. Slike arbeider har en garanti ved seg og vi er derfor interessert i å følge opp i år for å undersøke statusen på arbeidene som ble gjennomført i fjor.

Vi er kjent med at noen av dere allerede har oppdaget avflassinger av maling på områder som ble malt i fjor. Grunnen til dette kan være at det var fuktig da det ble malt i fjor eller at materialene rett og slett var råteskadet.

For at vi skal kunne oppdage slike forhold trenger vi hjelp av dere.

Vi ber derfor om at alle gjennomfører en egenkontroll utvendig rundt sin egen bolig, og da særlig med tanke på malingen av det hvite rundt vinduene. Send oss en e-post med informasjon om eventuelle mangler (inkludert foto) slik at vi kan ta dette opp samlet med firmaet som malte for oss i fjor. Husk å oppgi navnet ditt og boligens adresse i enhver e-post som du sender til styret. Emnefeltet i e-posten kan gjerne hete «Egenkontroll av malerarbeider».

For å sikre fremdrift i dette, ber vi om at eventuelle skader tilbakemeldes til styret innen 15. august.

Status byggearbeider

Byggearbeidene har tidligere vært varslet ferdigstilt i slutten av juli. Det ligger fremdeles an til at de langt på vei blir ferdige til dette (hvilket utgjør omlag 3 uker etter den opprinnelige planen). Det vil imidlertid gjenstå arbeider også i august, men dette er ikke på langt nær så omfattende arbeider som har pågått frem til nå. 

I fellesferien har vi lagt opp til at de jobber ordinære dager i lengde, men vi har avtalt at bråkete arbeider skal forsøkes utført noe senere på formiddagen (og ikke med oppstart kl 07 slik det har vært hittil). Dette ønsket vi for å gjøre sommeren på Løren så god som mulig.

Om videre fremdrift kan vi i korte trekk si følgende:

  • Blokkene 1-4 er så og si ferdigstilt.
  • Det gjenstår finish-arbeider, dvs. vasking av smuss på nye fasadeplater, gjennomgang av utført arbeid, montering av elektriske deler slik som lamper, ringeklokker m.m. Dette er ting som blir gjort helt mot slutten og dermed i august. Eventuelle arbeider i høyden blir gjort ved hjelp av lift, etter at stillasene er tatt ned. 
  • Blokk 5 gjenstår de siste 3 ukene i juli. 
  • Vi har bestilt syv nye svalgangsdører. Disse vil bli satt inn i starten av august.
  • Vi har bestilt glasstak som skal monteres på øverste svalgang i alle blokker, samt over hovedinngangspartiet på bakkeplan. Disse blir montert i starten av august. 
  • Vi har innhentet tilbud på impregnering av fasadeplater. Styret har ikke tatt stilling til tilbudet, men ønsker i det minste å gjennomføre dette på deler av fasaden. 

Når fasadearbeidene er gjennomført har vi fått en fin og solid fasade. Det vil likevel gjenstå annet vedlikeholdsarbeid, slik som bl.a. beising av rekkverk, boning av gulv i oppganger og vinduspuss av trappehus. Disse arbeidene er ikke planlagt enda, men en gjennomgang av bygningsmassen vil bli gjort når fasadearbeidene er ferdige. Vi har en stor boligmasse hvor det naturlig vil påløpe en del arbeider.Reiser du bort i sommer?

Vi har erfart tidligere somre at røykvarslere i boliger kan reagere på varme. Dette har tidligere resultert i at røykvarslere har pepet i flere dager før batteriet omsider har gått og dette har naturlig nok vært ganske irriterende for nærmeste naboer som ikke har kunnet foreta seg noe.

Nylig skjedde dette igjen.

Vi oppfordrer derfor til at de som drar bort, har organisert noen til å se til boligen innimellom mens man er på reise. Kanskje kan man utveksle nøkler med naboen?

Avregning for strøm

Sameiet er som kjent fellesmålt, og det foregår derfor en avregning for den a-kontoberegnede strømmen hvert år. Vanligvis får seksjonseierne tilsendt avregningen i mai/juni fra vår forretningsfører Sebra Forvaltning.

I år lar avregningen vente på seg fordi vi har problemer med en av strømmålerne (fellesmåler). Dette gjør at avregningen foreløpig ikke lar seg ferdigstille, og styret avventer for tiden nærmere svar fra Hafslund. Så snart problemene er oppklart, blir avregningen klar. Da blir denne utstedt til seksjonseierne fra Sebra Forvaltning.

Det er ikke nødvendig å henvende seg til Sebra Forvaltning for å etterlyse avregningen individuelt. Vi beklager så mye for ulempene dette eventuelt medfører.

Reviderte vedtekter og husordensregler

Etter årsmøtet 2020 har styret lagt ut reviderte vedtekter og husordensregler.

Disse finner du her http://www.lorenparken.no/om/vedtekter/ og her http://www.lorenparken.no/om/husordensregler/.

Vi ber om at alle setter seg inn i de justerte reglene, og ser til å overholde disse. Vi gjør spesielt oppmerksom på husordensreglenes bestemmelser om ro og orden i pkt. 4.1 som i perioden med hjemmearbeid i mange boliger gjør seg særskilt gjeldende. Der fremkommer det nå følgende:

Fra kl. 23.00 til kl. 06.00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Musikk skal ikke spilles slik at det er hørbart i naboleiligheter og fellesareal i dette tidsrommet. Støy fra opphold på uteplassen bør ikke overstige nivået på normal samtale ettersom uteplass og naboblokkens soverom vender mot hverandre. For øvrig henstilles det fornuftig bruk av musikkanlegg døgnet rundt.

I tillegg anmoder vi om at alle reflekterer over at vi i et sameie med 200 boenheter bor meget tett. Det er dermed slik at lyder fra egen bolig (især der disse forekommer over tid) kan oppleves sjenerende for naboen. Selv om man må tåle å høre lyder fra naboer i et boligsameie hvor man har valgt å bosette seg tett, skal man ikke måtte tåle gjentagende sjenerende støy fra samme bolig over tid. Forpliktelsen til å oppføre seg hensynsfullt er gjensidig og gjelder alle.

Har du planer om å pusse opp over en lengre periode eller har du planer om sammenkomster eller tilsvarende som kan medføre sjenerende støy, ber vi om at du varsler naboene skriftlig om dette slik at disse er kjent med det kommende støynivået. Vi ønsker at alle skal kunne oppleve trivsel og et godt bomiljø i sine boliger hos oss.