Akedag 3. februar og Karneval 13. februar

Det skjer stadig noe på Løren og av kommende arrangementer kan nevnes følgende:

Også i år avholdes Karneval i Kanonhallen. Karnevalet er tirsdag 13. februar og begynner i skolegården på Sinsen skole kl.17.30. Det ankommer Kanonhallen omkring kl.17.45 og så blir det show, mat og aktivitetsstasjoner der inne til karnevalet avsluttes kl.19.30. Oppfordringen er at både barn og voksne stiller utkledt – og  gjerne i hjemmelaget antrekk. Flyeren finner du her:  Karneval Plakat 2018

Årsmøte i Løren Velforening

Sameiet er medlem i Løren Velforening, og det er styreleder som sammen med en representant fra sameiet, møter på årsmøtet på vegne av sameiet.

Alle beboere er imidlertid velkomne til å melde inn saker som det her stemmes over. Sakene som meldes inn til dette årsmøte, bør altså knytte seg til noe av det Velforeningen har som ansvarsområde. Lurer du på hva dette kan være, se her: http://www.lorenparken.no/hva-gjor-loren-velforening/ Saker som dreier seg om alminnelig vedlikehold (f. eks. beise benker i parken, stusse busker og trær etc) er ikke noe det trengs en avstemming på.

Fristen for å melde inn saker er satt til 23. februar. Forslag sendes styret som videreformidler forslag til Løren velforening.

Frist for å melde inn saker til sameiets ordinære årsmøte kommer noe senere og er foreløpig ikke fastsatt.

Ny vaktmesteravtale

Løren Velforening har, med sine tilsluttede boligsameier og borettslag, signert avtale med ny leverandør av vaktmestertjenester. Oppstart med ny leverandør er fra 1. oktober 2017, men allerede i september vil vi se nye fjes fra Bygårdsservice AS gjøre seg kjent i området – i samarbeid med Selvaag Eiendom AS.

Styret i sameiet har, i samarbeid med velforeningen, vært gjennom en omfattende prosess for å finne ny leverandør av vaktmestertjenester, etter at Selvaag Eiendom AS har valgt å gå bort fra å levere disse tjenestene – og derfor gikk til oppsigelse av våre avtaler i vår.

Vi mener vi har funnet en solid leverandør som passer vårt område og behov, og ser frem til et godt samarbeid i lang tid fremover.

Daglig leder i Bygårdsservice AS, Øystein Moe, sier følgende om avtalen;
”Vi i Bygårdsservice AS gleder oss nå til å endelig komme i gang hos dere. Dette er en stor avtale for oss som vi skal gjøre alt vi kan for å beholde lenge.»

Som tidligere, skal alle henvendelser som omfattes av avtalen gå via styret, styret@lorenparken.no. Her kan man altså melde ifra om manglende lys, tette søppelnedkast, fulle søppeldunker ute, ødelagte dørlåser på ytterdører eller lignende. Vi setter pris på at flere av dere er flinke til å hjelpe oss med å vedlikeholde boligmassen og området rundt oss!

Dersom det unntaksvis er fare for skade på bygninger eller eiendom, og man har behov for umiddelbar hjelp – da kan den enkelte beboer kontakte vår 24t tjeneste hos Bygårdsservice AS på telefon 905 20 631 (OBS: sameiet belastes for bruk av denne tjenesten). ”Fare” i denne sammenheng må ikke forveksles med nød – da skal man selvfølgelig kontakte nødetatene direkte; Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113.

Lysere og hyggeligere gangvei mot Løren vest

I fjor gjennomførte Løren Velforening utskiftning av en del av lampene i parken, slik at det skulle bli hyggeligere å gå der på kveldstid. I tillegg ble det installert lys ved fotballbanen.

I år har Løren Velforening tatt for seg området på vestsiden av vårt sameie, gangveien mot Løren Vest. Her er lampene byttet til LED lamper langs hele gangveien fra Børsteveien og ned til vår fremste blokk mot Rema 1000. I tillegg er det lagt nytt gress rundt det store treet, treet er blitt beskåret for råtne farlige grener og stammeskudd, og skråningen mot naboene vil i løpet av høsten bli pent beplantet.

Lurer du på hva Velforeningen ellers driver med, kan du lese mer om det her: http://www.loren.no/bo-pa-loren/ og her http://www.lorenparken.no/hva-gjor-loren-velforening/

 

Offentlig ettersyn av planforslag Petter Møllers vei 8-14

Oslo kommune har lagt ut planforslag fra utbygger for Peter Møllers vei 8-14 (altså på nordsiden av vårt sameie – langs hele Børsteveien). Frist for uttalelser er 14.8.17.
På sidene til Oslo kommune kan man komme med individuelle tilbakemeldinger, og alle står fritt til å gjøre dette. Samtidig vil styret sammenstille et brev på vegne av sameiet og Løren velforening – du kan derfor sende dine innspill til oss (innen 1.8.17) for å få dette med i dette felles brevet. Send da til oss på styret@lorenparken.no.
Dokumentene i saken finner du her:

Ballspill mellom bygningene

Styret har fått meldinger fra beboere og fra andre sameier om sjenerende bråk og støy fra vårt sameie. Det har i all hovedsak dreid seg om utagerende og støyende aktivitet fra ballspill og lek mellom blokkene.

Vi må huske å oppføre oss hensynsfullt overfor våre medbeboere slik at et godt bomiljø kan bevares. Ballspill skal skje i parken, og ikke mellom eller på bygningene våre. Det blir raskt ganske mye støy, spesielt når blokkene står så tett og klangen utspiller seg som i en trompet for de omkringliggende boligene.

Vi har et ypperlig lekeanlegg, samt kunstgressbane for barn og unge midt i parken og aktiviteter som foregår der er generelt sett mindre sjenerende for beboere som ønsker å sitte på sine balkonger og terrasser nå i sommer. Det minnes også om at foreldre bør se til at barn ikke påfører bygninger og skulpturer skade ved lek.